Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Ustaw UE L 119 z 04.05.2016) - zwane dalej „RODO”, informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest firma
L-CONTACT Sp. z o.o. z siedzibą Rumin,ul. Rzgowska 3, 62-504 Konin;


2. Koordynator danych osobowych:
Wioletta Walczak-Dylewicz ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;


3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie
art. 6 ust. 1, litera „a” RODO w celach kontaktowych, w celu prowadzenia działań marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1, litera „b”, „c” w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora, a także zgodnie z art. 6 ust. 1, litera „f” w stosunku do uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest dochodzenie roszczeń;

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w stosownych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub odpowiednich zezwoleń;

5. W związku z działaniami marketingowymi, sprzedażą produktów i usług, a także w celach kontaktowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym Państwo poprosicie nas o zaprzestanie. Jednak w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także uzasadnionego interesu Administratora danych , czyli dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

6. Macie Państwo prawo zażądać od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w dowolnym czas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Macie Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do koordynatora ochrony danych osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3;

9.Otrzymane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora danych osobowych w tym profilowaniu.

L-CONTACT SP. Z.O.O.